• Kiến trúc: Shophouse
  • Số tầng: 3 - 4 tầng
  • Diện tích: 90 - 140 m2
  • Kiến trúc: Villa
  • Số tầng: 1,5 tầng
  • Diện tích: 200 - 300 m2
  • Kiến trúc: Villa
  • Số tầng: 2 tầng
  • Diện tích: 136 - 200 m2
Bản quyền © 2018 |
0938 992 446 vietholdingsland@gmail.com
HOtline 24/7 :0938 992 446
GỌI ĐIỆN24/7
BÁO GIÁ chi tiết